WE DELIVER AMAZING HR

NINJA STYLE

Quickly, smoothly and discreetly – you won’t notice until the
amazing job is done.

WE DELIVER AMAZING HR

NINJA STYLE

Quickly, smoothly and discreetly – you won’t notice until the amazing job is done.

 

ON-GOING PROJECTS

Interimschefsuppdrag • Rekryteringar • Lönekartläggning • Kompetensplanering • Förhandlingar • Grupputveckling • HR-support • Interimschefsuppdrag • Rekryteringar • Lönekartläggning • Kompetensplanering • Förhandlingar • Grupputveckling • HR-support • Interimschefsuppdrag • Rekryteringar • Lönekartläggning • Kompetensplanering • Förhandlingar • Grupputveckling • HR-support • Interimschefsuppdrag • Rekryteringar • Lönekartläggning • Kompetensplanering • Förhandlingar • Grupputveckling • HR-support • Interimschefsuppdrag • Rekryteringar • Lönekartläggning • Kompetensplanering • Förhandlingar • Grupputveckling • HR-support • Interimschefsuppdrag • Rekryteringar • Lönekartläggning • Kompetensplanering • Förhandlingar • Grupputveckling • HR-support • Interimschefsuppdrag • Rekryteringar • Lönekartläggning • Kompetensplanering • Förhandlingar • Grupputveckling • HR-support • Interimschefsuppdrag • Rekryteringar • Lönekartläggning • Kompetensplanering • Förhandlingar • Grupputveckling • HR-support • Interimschefsuppdrag • Rekryteringar • Lönekartläggning • Kompetensplanering • Förhandlingar • Grupputveckling • HR-support • Interimschefsuppdrag • Rekryteringar • Lönekartläggning • Kompetensplanering • Förhandlingar • Grupputveckling • HR-support • Interimschefsuppdrag • Rekryteringar • Lönekartläggning • Kompetensplanering • Förhandlingar • Grupputveckling • HR-support

AMAZING HR – YOUR SENIOR HR PARTNER

Vår Vision är att förändra världen, ett steg i taget, genom HR. Vi har sett värdet av och kraften i fungerande och effektiva organisationer – och vikten av den enskilda medarbetarens individuella bidrag. Vi kan helt enkelt allt om organisationer och människorna i dem och har som affärsidé att genom HR hjälpa våra kundföretag att nå sina mål.

WHY WE ARE AMAZING

Vi är ett litet men kraftfullt HR-företag som levererar en högkvalitativ och nytänkande HR-support till organisationer utöver det vanliga.

Vi arbetar både parvis och individuellt och med vår kombinerade kompetens och erfarenhet utgör vi en effektiv, agil och trygg HR-partner som finns där för våra kunder i vått och tort.

Eftersom vi har förmånen att kontinuerligt stöta på nya, komplexa utmaningar ser vi till att ständigt hålla våra kompetenser, metoder och verktyg i trim. På så vis är vi också ett fantastiskt och flexibelt alternativ till en traditionell HR-avdelning!

 SOLUTIONS & SERVICES 

REKRYTERING & KOMPETENSUTVECKLING
LÖN, DOKUMENTATION & FÖRHANDLING

KOMMUNIKATION, STÖD & STRESSHANTERING

OUR VALUES

Inclusive

Amazing HR ser på inkludering ur två perspektiv – det demokratiska och det kompetensmässiga. För oss är det en självklarhet att motverka diskriminering i arbetslivet samt att verka för att alla rekryteringar och anställningsrelaterade beslut sker med utgångspunkt i individens kompetens i relation till verksamheten.

För oss betyder det:

• Att vi rekryterar kompetensbaserat – på riktigt. Det betyder att vi är medvetna om att fördomar och preferenser finns inom oss alla och att vi därför tar oss an den underskattade men viktiga uppgiften att utmana magkänsla och rutin till förmån för saklighet, konstruktivitet och framåtblickande.
• Att vi med stadig grund i lagstiftning och med vägledning från den senaste forskningen garanterar en rekryteringsprocess som minimerar risken för såväl direkt- som indirekt diskriminering.
• Att vi har ett brett och nytänkande förhållnings-sätt till hur vi skapar en inkluderande arbetsplats och organisationskultur, med fokus på ömsesidig utveckling.

Progressive

Amazing HR vill utmana befintliga förhållningssätt och sanningar om hur professionellt och effektivt HR-arbete bedrivs. Vi är ständigt nyfikna och utforskande inför omvärlden och dess påverkan på vårt arbete, och omfamnar en modig, flexibel och forskningsbaserad approach.

För oss betyder det:

• Att vår design av processer och våra val av metoder alltid är uppdaterade, medvetna och framåtblickande.
• Att vi står orädda inför komplexa problem och nya utmaningar, medvetna om att vi har både mångsidigheten och innovationsförmågan att lösa dem.

Sustainable

Amazing HR vill vara en del av en hållbar samhällsutveckling och både på kort och lång sikt kunna blicka tillbaka med stolthet på det arbete vi gjort.

För oss betyder det:

• Att vi jobbar med kunder som verkar för och möjliggör en hållbar framtid.
• Att vi gör det med minsta möjliga klimatavtryck.
• Att vår övergripande målsättning är att bidra till en ekonomi som gynnar kompetens, välvilja och långsiktighet framför kortsiktiga ekonomiska vinster.

ABOUT US

ALEKSANDRA KARANOVIC

CO-FOUNDER/PRESIDENT
SENIOR HR CONSULTANT
Antal år i yrket: 10

Aleksandra är en av tre grundare till Amazing HR och den som framförallt fokuserar på att leda det operativa konsultarbetet.  Ofta möter hon kunder som är i behov av att utvecklas i snabb takt eller behöver tillfälligt stöd för att hantera svåra situationer. Med en trygg hand och en sällan skådad tillgänglighet leder hon arbetet framåt – både för våra kunder och för företagets fortsatta utveckling. Allt arbete hon utför färgas av en förtroendeingivande och lösningsfokuserad arbetsmetodik.

Aleksandras yrkeskompetens vilar på en examen inom arbetspsykologi från Högskolan i Halmstad och en bakgrund som konsult inom arbetsmiljö och arbetspsykologi, med inriktning mot företagshälsovård. Hon har även gedigen erfarenhet som föreläsare i ämnen som stresshantering, feedback och psykosocial arbetsmiljö. Aleksandra har även jobbat brett med HR samt som chef inom både ideell och privat sektor.

REBECCA SWÄRD

CO-FOUNDER/CEO
SENIOR HR CONSULTANT
Antal år i yrket: 11

Rebecca är en av tre medskapare till Amazing HR och den som driver det kreativa och strategiska arbetet framåt i linje med hennes egen och företagets vision – ett mer inkluderande, progressivt och hållbart samhälle. Rebecca stärker oss med sin skarpsynthet, sitt mod och sin förmåga att engagera! Hon bidrar också med att leverera effektiva och briljanta lösningar på både omfattande och komplexa problem.

Rebecca har en personalvetarexamen från Stockholms Universitet och en bakgrund från ett flertal roller inom HR, från specialist till chef. Hon har specialistkompetens inom arbetsrätt, ledarskap och rekrytering och har bland annat rekryterat en hel organisation inför riksdagsvalet 2018. Rebecca har jobbat särskilt riktat mot värderingsorienterade organisationer och samhällsnyttiga företag.

NILLA JAKOBSSON

HR-KONSULT

Nilla är det senast tillskottet i teamet! Hon kommer förstärka oss i vårt arbete mot kund genom att stötta upp och driva egna processer. Med sina färska teoretiska kunskaper från studierna bidrar hon med ett nytänkande perspektiv på arbetet i företaget och ett extra kritiskt öga för att alltid säkerställa hög kvalitet i våra leveranser. Nilla delar självklart vår vision i allmänhet, och ledordet Hållbarhet i synnerhet.

Hon har en kandidatexamen inom HRM/HRD vid Linköpings universitet samt en magisterexamen inom Ledarskap och Organisation vid Umeå universitet. Nilla har särskild kunskap inom kompetensbaserad rekrytering, ett ämne hon studerat på universitet och även praktiserat i arbetslivet. Därtill har hon arbetslivserfarenhet av HR-administration i stort. Hon har också jobbat fackligt på Akademikerförbundet SSR vid sidan av sina studier. De arbetsrättsliga frågorna ligger henne lite extra varmt om hjärtat, men hon har ett brinnande intresse av HR-frågor i stort.

CUSTOMER REFERENCES

Reach Us

Brännkyrkagatan 83,
118 23 Stockholm

073- 230 02 22

contact@amazinghr.se

Leave A Message