Let's Start a Project!

Rebecca är en av tre medskapare till Amazing HR och den som driver det kreativa och strategiska arbetet framåt i linje med hennes egen och företagets vision – ett mer inkluderande, progressivt och hållbart samhälle.

Rebecca stärker oss med sin skarpsynthet, sitt mod och sin förmåga att engagera! Hon bidrar också med att leverera effektiva och briljanta lösningar på både omfattande och komplexa problem.

Rebecca har en personalvetarexamen från Stockholms Universitet och en bakgrund från ett flertal roller inom HR, från specialist till chef. Hon har specialistkompetens inom arbetsrätt, ledarskap och rekrytering och har bland annat rekryterat en hel organisation inför riksdagsvalet 2018. Rebecca har jobbat särskilt riktat mot värderingsorienterade organisationer och samhällsnyttiga företag.

rebecca@amazinghr.se

Kompetensbaserad rekrytering
Arbetsrätt
Fackliga relationer
Ledningsgruppsutveckling
Organisationsutveckling
Compensation & benefits
HR-dokumentation

rebecca@amazinghr.se

kontakta mig
Kompetensbaserad rekrytering
Arbetsrätt
Fackliga relationer
Ledningsgruppsutveckling
Organisationsutveckling
Compensation & benefits
HR-dokumentation

Rebecca är en av tre medskapare till Amazing HR och den som driver det kreativa och strategiska arbetet framåt i linje med hennes egen och företagets vision – ett mer inkluderande, progressivt och hållbart samhälle.

Rebecca stärker oss med sin skarpsynthet, sitt mod och sin förmåga att engagera! Hon bidrar också med att leverera effektiva och briljanta lösningar på både omfattande och komplexa problem.

Rebecca har en personalvetarexamen från Stockholms Universitet och en bakgrund från ett flertal roller inom HR, från specialist till chef. Hon har specialistkompetens inom arbetsrätt, ledarskap och rekrytering och har bland annat rekryterat en hel organisation inför riksdagsvalet 2018. Rebecca har jobbat särskilt riktat mot värderingsorienterade organisationer och samhällsnyttiga företag.

Our Amazing Team

Vi har mer än 10 års erfarenhet inom hela HR-området!

Aleksandra Karanovic

CO-FOUNDER/PRESIDENT
SENIOR HR CONSULTANT

Rebecca Swärd

CO-FOUNDER/CEO
SENIOR HR CONSULTANT

Vendela Pierre Holmberg

JUNIOR HR CONSULTANT

Kompletta tjänster
utformade efter dina behov

Vi erbjuder allt från kompetensbaserad rekrytering till organisationsutveckling och arbetsrättsligt stöd. Det som gör oss unika är vår förmåga att tänka stort och brett, så att din organisation får ett HR-stöd som tar ett helhetsgrepp utifrån just era unika förutsättningar. Här kan du läsa mer om våra tjänster!

REKRYTERING & KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensbaserad rekrytering – Intervjuträning – Grupp- och ledarskapsutveckling
Tjänster inom lön, dokumentation & förhandling. Kontakta Amazing HR!

LÖN, DOKUMENTATION
& FÖRHANDLING

Lön, compensation & benefits – HR-dokumentation – Arbetsrätt & MBL-förhandling
Tjänster inom kommunikation, stöd & stresshantering! Kontakta Amazing HR!

KOMMUNIKATION, STÖD
& STRESSHANTERING

Personal- & kriskommunikation – Rehab, stödsamtal & stresshantering – Chefsstöd & svåra ärenden
Amazing! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss och vi återkommer till dig på nolltid!