KOMPETENSBASERAD REKRYTERING

Behovsanalys

Annonsering & Urval

Introduktion & Uppföljning

Vi hjälper dig med allt ifrån punktinsatser till helhetslösningar inom hela rekryteringprocessen.

Vi erbjuder smidiga och högkvalitativa rekryteringslösningar inom hela rekryteringsprocessen, självklart utifrån er verksamhets unika behov och förutsättningar. Vi är experter inom kompetensbaserad rekrytering och certifierade av Aon Assessment i deras unika utbud av rekryteringstester.

Kvalitetssäkrade urvalsprocesser

För oss börjar en lyckad rekrytering redan i kravprofilen och avslutas först när er nya medarbetare är fullt introducerad. Däremellan hjälper vi er att annonsera smart, kvalitetssäkra urvalsprocessen samt ta ett välinformerat anställningsbeslut. Tillsammans skapar vi en effektiv rekryteringsprocess som garanterar att din nya medarbetare både trivs och presterar i sin nya roll!

Tillförlitliga och psykometriska tester

Aon’s innovativa tester för rekrytering och urval ger er en pålitlig grund för ert beslutsfattande. Alla Aon’s tester har en solid forskningsbakgrund och är både tidseffektiva och användarvänliga för såväl kandidat som rekryterare.

Genom Aon Assessments kan vi hjälpa er att mäta kompetenser, värderingar och beteenden hos de sökande och matcha dessa mot rollen. Vi har över 70 robusta psykologiska tester och urvalslösningar att tillgå.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Översyn & utvärdering

Resultatrapport

Åtgärdsplan

Praktisk implementering

Uppföljning

Vi hjälper er att trimma organisationen för att bättre nå era verksamhetsmål.

Tjänsten innefattar utvärdering, åtgärdsförslag samt implementering av ny organisation med utgångspunkt i affärsplan, mål och strategi. I tjänsten inkluderas framtagning av processer, avtal och mallar samt arbetsrättsligt stöd vid eventuell omorganisation.

Översyn, utvärdering & analys

Med utgångspunkt i affärsplan, mål och strategi ser vi över hur organisationen är rustad för att nå verksamhetsmålen på såväl kort som lång sikt och sammanställer resultatet i ett format som passar just er.

Åtgärdsplan, praktisk implementering & uppföljning

Vi tar även fram en gedigen åtgärdsplan samt förslag på organisatoriska förändringar anpassade efter era unika förutsättningar och står kvar vid er sida under hela förändringsprocessen, i den mån ni önskar.

GRUPP- & LEDARSKAPS-UTVECKLING

Teambuilding

Inspiration

Ledarskapsutveckling

Vi hjälper er att utveckla och förbättra samarbetet och ledarskapet i organisationen.

Är det dags för en kompetensinventering? Eller finns det behov av ett utifrånperspektiv i din ledningsgrupp?

Vi erbjuder kompetensplanering, grupputvecklingsövningar och konkreta verktyg för bättre beslutsfattande i ledningsgrupper för organisationer som vill utmana sig själva. Vi är även certifierade coacher inom Agile HR.

Investera i ett mer effektivt, hållbart och engagerande ledarskap

Med hjälp av vårt unika program Leadership Investment tar vi ett helhetsgrepp kring ledarskapet i er organisation.

Genom att kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp säkerställer vi att er organisation har ett effektivt, hållbart och engagerande ledarskap som i sin tur leder till bättre prestation, hälsa och engagemang bland medarbetarna.

Kompletta tjänster
utformade efter dina behov

Vi erbjuder allt från kompetensbaserad rekrytering till organisationsutveckling och arbetsrättsligt stöd. Det som gör oss unika är vår förmåga att tänka stort och brett, så att din organisation får ett HR-stöd som tar ett helhetsgrepp utifrån just era unika förutsättningar. Här kan du läsa mer om våra tjänster!

REKRYTERING & KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensbaserad rekrytering – Intervjuträning – Grupp- och ledarskapsutveckling
Tjänster inom lön, dokumentation & förhandling. Kontakta Amazing HR!

LÖN, DOKUMENTATION
& FÖRHANDLING

Lön, compensation & benefits – HR-dokumentation – Arbetsrätt & MBL-förhandling
Tjänster inom kommunikation, stöd & stresshantering! Kontakta Amazing HR!

KOMMUNIKATION, STÖD
& STRESSHANTERING

Personal- & kriskommunikation – Rehab, stödsamtal & stresshantering – Chefsstöd & svåra ärenden

Our Amazing Team

Vi har mer än 10 års erfarenhet inom hela HR-området!

Aleksandra Karanovic

CO-FOUNDER/PRESIDENT
SENIOR HR CONSULTANT

Rebecca Swärd

CO-FOUNDER/CEO
SENIOR HR CONSULTANT

Vendela Pierre Holmberg

JUNIOR HR CONSULTANT

Amazing! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi vill höra från dig!

Kontakta oss och vi återkommer till dig på nolltid!