PERSONAL – & KRISKOMMUNIKATION

Medarbetarundersökning

Kriskommunikation

Effektiv internkommunikation

Förändringskommunikation

Vi erbjuder experthjälp i kommunikation till er personal

Har ni behov av en bättre internkommunikation? Genomgår ni en kris eller vill förbereda er med kommunikativa verktyg?
Vi stöttar er gärna i alla typer av frågor som rör kommunikationen till er personal.

Med rätt verktyg för att hjälpa er att kommunicera tydligt

Det är väl belagt att vi människor har en tendens att fokusera på hur något sägs mer än vad som sägs. Att nå fram med ett budskap och dessutom uppnå önskat resultat är därför en komplex fråga. Detta gäller för relationer i allmänhet men kompliceras ofta ytterligare i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vi har kompetensen, erfarenheten och verktygen för att hjälpa er att kommunicera på ett tydligt, inkluderande och ändamålsenligt sätt i allt från medarbetarenkäter till svåra besked.

REHAB, STÖDSAMTAL
& STRESSHANTERING

Rehabkoordinering

Individ- & trepartssamtal

GDPR

Vi kan hjälpa till oavsett om det gäller att förebygga eller att bistå vid befintliga rehabiliteringsärenden.

Det är inte ovanligt att arbetssituationen riskerar att påverka medarbetares psykiska hälsa negativt. Många organisationer har medarbetare som upplever stress, är under rehabilitering eller behöver stöd i att förhålla sig till komplexa/omfattande arbetsuppgifter och samarbete.

Det är arbetsgivarens lagstadgade ansvar att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Vi på Amazing HR har stor erfarenhet att arbeta med frågor inom stress, rehabilitering och social och organisatorisk arbetsmiljö. Oavsett om det gäller att förebygga eller att bistå vid befintliga rehabiliteringsärenden kan vi hjälpa till.

Vi anpassar alltid våra tjänster utifrån verksamheten för att hitta den bästa lösningen utifrån ert behov, både vad som ska genomföras och hur det ska genomföras.

Vi erbjuder bland annat:

 • Individsamtal i förebyggande syfte
  Om du har medarbetare som haft mycket korttidsfrånvaro eller visar på andra varningssignaler kan vi ha individsamtal för att fånga upp detta i tid.
 • Rehab-koordinering
  Vi kan stötta genom hela rehab-processen genom att driva på, planera och delta i samtliga delar.
 • Konflikthantering
  Vi kan stötta i konflikthantering både genom utbildning och att aktivt delta i skarpa situationer.
 • Utbildning stresshantering: Chefer och medarbetare
  Vi erbjuder utbildningar inom stresshantering både för dig som chef och medarbetare.
 • Stödsamtal – stress
  Individuella samtal för att lära dig förebygga och hantera stress.
 • Workshops – anpassade för grupp och verksamhet
  Specialanpassade workshops med specifika teman och ämnen som lämpar sig för gruppen.
 • Rutiner och processer
  Vi kan bidra med att skapa rutiner och processer för hur exempelvis rehabiliteringsarbetet ska organiseras.
 • Övrig dokumentation
  Kan exempelvis vara policys och handlingsplaner inom rehab.

CHEFSSTÖD
& SVÅRA ÄRENDEN

Rådgivning

Handledning

Åtgärder

Med ett öga för organisationens helhet och komplexa individärenden.

Vi har erfarenhet av att ta helhetsansvar för organisationers hela HR-funktion. Olika typer av komplext chefsstöd eller allmänna råd gällande HR-relaterade frågor efterfrågas ofta.

Diskrimineringsärenden, mobbning och konflikter

Det kan handla om diskrimineringsärenden, mobbning, konfliktpräglade samarbeten, infekterade anställningsavslut, problem i ledningsgrupper eller medarbetares krisreaktioner.

Oavsett aktuellt problem erbjuder vi rådgivning, handledning och åtgärder.

Kompletta tjänster
utformade efter dina behov

Vi erbjuder allt från kompetensbaserad rekrytering till organisationsutveckling och arbetsrättsligt stöd. Det som gör oss unika är vår förmåga att tänka stort och brett, så att din organisation får ett HR-stöd som tar ett helhetsgrepp utifrån just era unika förutsättningar. Här kan du läsa mer om våra tjänster!

REKRYTERING & KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensbaserad rekrytering – Intervjuträning – Grupp- och ledarskapsutveckling
Tjänster inom lön, dokumentation & förhandling. Kontakta Amazing HR!

LÖN, DOKUMENTATION
& FÖRHANDLING

Lön, compensation & benefits – HR-dokumentation – Arbetsrätt & MBL-förhandling
Tjänster inom kommunikation, stöd & stresshantering! Kontakta Amazing HR!

KOMMUNIKATION, STÖD
& STRESSHANTERING

Personal- & kriskommunikation – Rehab, stödsamtal & stresshantering – Chefsstöd & svåra ärenden

Our Amazing Team

Vi har mer än 10 års erfarenhet inom hela HR-området!

Aleksandra Karanovic

CO-FOUNDER/PRESIDENT
SENIOR HR CONSULTANT

Rebecca Swärd

CO-FOUNDER/CEO
SENIOR HR CONSULTANT

Vendela Pierre Holmberg

JUNIOR HR CONSULTANT

Amazing! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss och vi återkommer till dig på nolltid!