LÖN, COMPENSATION & BENEFITS

Lönekartläggning

Motivationsfaktorer

Befattningsvärdering

Vi erbjuder allt ifrån stöd med lönekartläggning till verktyg för att värdera kompetens.

Behöver ni se över och vässa medarbetarnas kompetens? Vill ni ha hjälp med att utforma effektiva löne- och förmånsmodeller?

Vi erbjuder allt ifrån stöd med lönekartläggning och lönerevision till verktyg för att värdera och planera kompetens.

Vi är experter på lönesättning och löneutveckling

Amazing HR är experter på såväl lag och avtal som på vad som motiverar och engagerar medarbetare och kan därför hjälpa våra kunder att utforma träffsäkra, hållbara och nytänkande modeller för lönesättning och löneutveckling.

Vi vet också att människor är olika och drivs av olika typer av belöning, varför vi alltid tar ett helhetsgrepp kring compensation & benefits för att säkerställa att just din organisation ska kunna attrahera och behålla rätt kompetens!

HR-DOKUMENTATION

Policys

Mallar & checklistor

Personaldokumentation

GDPR

Vi har en gedigen erfarenhet inom framtagning, tolkning och förvaltning av dokumentation.

Är det dags för en inventering bland dokumenten? Vill ni ha levande policys som engagerar och inspirerar?

Vi har en gedigen erfarenhet inom framtagning, tolkning och förvaltning av såväl grundläggande HR-dokumentation som mer utmanande styrdokument inom personal- och organisationsområdet.

Med tydliga och användarvänliga dokument ökar vi organisationens trygghet och effektivitet.

Omvärldshändelser som exempelvis Me-too och Coronapandemin ställer höga krav på arbetsgivare vad gäller allt ifrån policys kring hantering och förebyggande av sexuella trakasserier till riktlinjer för hemarbete och att leda på distans.

Tydliga och användarvänliga styrdokument sätter grunden och riktningen för er verksamhet och är en förutsättning för att chefer och medarbetare ska känna trygghet och leverera som bäst. Processen dit kan dock vara ett tidskrävande arbete som få organisationer har inarbetade rutiner för.

Amazing HR hjälper er att effektivisera och kvalitetssäkra ert policyarbete och samtidigt bidra med ett hållbart, inkluderande och nytänkande utifrånperspektiv!

ARBETSRÄTT &
MBL-FÖRHANDLING

Lag- och avtalsrådgivning

Individärenden

MBL-förhandlingar

Vi hjälper dig med allt ifrån individärenden till omorganisationer.

Vi har bred erfarenhet och expertkunskap inom arbetsrätt och fackliga relationer från olika branscher, sektorer och kollektivavtal och kan därför erbjuda stöd inom allt från arbetsrättslig rådgivning till MBL-förhandlingar om omorganisationer, omplaceringar och avslut.

Självklart kan vi också bidra i arbetsmiljöfrågor såsom att genomföra en riskanalys, förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet eller att säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö för era medarbetare.

Arbetsrätten, inklusive arbetsmiljölagen, har beröringspunkter i stora delar av HR-området. Det innebär att vi hjälper dig med arbetsrätt i såväl teori som i praktiken oavsett om du vill se över ert samverkansavtal, vill förhandla om permittering eller upprätta hållbara rutiner för distansarbete.

Kompletta tjänster
utformade efter dina behov

Vi erbjuder allt från kompetensbaserad rekrytering till organisationsutveckling och arbetsrättsligt stöd. Det som gör oss unika är vår förmåga att tänka stort och brett, så att din organisation får ett HR-stöd som tar ett helhetsgrepp utifrån just era unika förutsättningar. Här kan du läsa mer om våra tjänster!

REKRYTERING & KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensbaserad rekrytering – Intervjuträning – Grupp- och ledarskapsutveckling
Tjänster inom lön, dokumentation & förhandling. Kontakta Amazing HR!

LÖN, DOKUMENTATION
& FÖRHANDLING

Lön, compensation & benefits – HR-dokumentation – Arbetsrätt & MBL-förhandling
Tjänster inom kommunikation, stöd & stresshantering! Kontakta Amazing HR!

KOMMUNIKATION, STÖD
& STRESSHANTERING

Personal- & kriskommunikation – Rehab, stödsamtal & stresshantering – Chefsstöd & svåra ärenden

Our Amazing Team

Vi har mer än 10 års erfarenhet inom hela HR-området!

Aleksandra Karanovic

CO-FOUNDER/PRESIDENT
SENIOR HR CONSULTANT

Rebecca Swärd

CO-FOUNDER/CEO
SENIOR HR CONSULTANT

Vendela Pierre Holmberg

JUNIOR HR CONSULTANT

Amazing! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss och vi återkommer till dig på nolltid!