REACHING INDIVIDUALS

Varmt välkommen till en seriös och samtidigt icke-dömande och nytänkande mottagning! Reaching Individuals är vårt alldeles egna varumärke som riktar sig till dig som individ.

Nå din fulla potential!

Just nu erbjuder vi 20% rabatt till dig som önskar
intervjuträning och coaching inför uttagningen till polishögskolan.

till erbjudanet
Individuell Coaching. För dig som vill utveckla specifika färdigheter eller förfina dina styrkor och kompetenser.

Individuell Coaching

För dig som vill utveckla specifika färdigheter eller förfina dina styrkor och kompetenser.
Samtalsstöd. För dig som vill ha kvalificerad hjälp med att hantera problem och utmaningar i såväl privat- som yrkeslivet.

Samtalsstöd

För dig som vill ha kvalificerad hjälp med att hantera problem och utmaningar i såväl privat- som yrkeslivet.
Intervjuträning. Effektiv och forskningsbaserad intervjuträning inför ditt nästa karriärsteg.

Intervjuträning

Effektiv och forskningsbaserad intervjuträning inför ditt nästa karriärsteg.
Psykologintervjuträning. Intervjuträning inför psykologsamtalet i uttagningen till Polishögskolan.

Psykologintervjuträning

Intervjuträning inför psykologsamtalet i uttagningen till Polishögskolan.

Översikt

 • Samtalen tar i regel ca 1 timme per tillfälle.
 • Samtalen sker digitalt eller på plats i vår samtalslokal i Stockholm.
 • Metoden för den individuella coachingen är främst baserad på en inledande kartläggning/psykometrisk nulägesanalys och ett antal efterföljande samtalssessioner.
 • Det första, kartläggande samtalet är en längre session där vi sätter upp en plan, gemensamma delmål samt ett önskat slutresultat av processen.
 • Processen i sin helhet tar vanligtvis 5–15 samtalssessioner.

Pris

Inledande kartläggning/psykometrisk analys: 3000 kr (inkl. moms)
Pris, efterföljande samtalssessioner: 1500 kr (inkl. moms)/timme.

kontakta oss

Individuell Coaching

Individuell Coaching. För dig som vill utveckla specifika färdigheter eller förfina dina styrkor och kompetenser.

Vår individuella coachning har fokus på yrkesrelaterad prestationsutveckling, ledarskap eller karriärövergångar.

Individuell coaching passar dig som har ett tydligt avgränsat område där du vill jobba med din utveckling på ett målinriktat sätt. Du kanske har förmågor eller specifika beteendekompetenser som du vill utveckla för att bli mer framgångsrik, mer effektiv eller för att må bättre i din yrkesroll. Vi hjälper dig att nå dina mål på ett strukturerat sätt och med hjälp av evidensbaserade metoder.

Översikt

 • Samtalen tar i regel ca 1 timme per tillfälle.
 • Samtalen sker digitalt eller på plats i vår samtalslokal i Stockholm.
 • Processen i sin helhet tar vanligtvis 6–20 tillfällen.

Pris

Per samtal: 1100 kr (inkl. moms)

kontakta oss

Samtalsstöd

Samtalsstöd. För dig som vill ha kvalificerad hjälp med att hantera problem och utmaningar i såväl privat- som yrkeslivet.

Samtalsstöd kan vara en användbar och bra metod för att hantera en mängd olika typer av problem som kan uppstå i livet – både privat och i arbetet.

Privatlivet
De flesta av oss har perioder i livet när vi inte mår så bra eller utsätts för yttre påfrestningar som behöver bearbetas eller hanteras med hjälp av samtalsstöd.

Vi anpassar alltid våra samtal för att hitta den bästa lösningen utifrån ditt aktuella behov. I stödsamtal av privat karaktär kan följande områden vara vanliga fokusområden:

 • Relationer
 • Separationer och dödsfall
 • Kriser eller omfattande livsförändringar
 • Hantering av specifik eller generell oro och ångest

Arbetslivet
De flesta av oss hamnar någon gång under vårt arbetsliv i en arbetssituation som riskerar påverka vår psykiska hälsa negativt.

Det är arbetsgivarens lagstadgade ansvar att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön, dock kan det finnas gränser för hur långt arbetsgivaren kan gå i att erbjuda dig extern hjälp i form av exempelvis samtalsstöd.

Vi har stor erfarenhet att arbeta med frågor inom stress, rehabilitering och social och organisatorisk arbetsmiljö och anpassar alltid våra tjänster för att hitta den bästa lösningen för just dig. I stödsamtal som är av arbetsrelaterad karaktär kan följande områden vara vanliga fokusområden:

 • Kartläggning
  Kartläggning för att skapa en nulägesbild över stressnivå och trivsel/hälsa.
 • Konflikthantering
  Vi kan stötta i konflikthantering genom individuellt samtalsstöd.
 • Stress/utmattning
  Individuella samtal för att lära dig förebygga och hantera stress/utmattningssymptom.

Översikt

 • Intervjuträningen tar ca 80 minuter, inklusive muntlig återkoppling.
  Därefter får du även en skriftlig sammanställning av återkopplingen, som du kan gå tillbaka till närhelst du behöver.
 • Intervjuträningen sker digitalt, eller i Stockholm city efter överenskommelse.
 • I de fall det är möjligt ber vi dig att skicka över en länk till annons eller annan beskrivning av tjänsten. I andra fall anpassar vi intervjuträningen utifrån den typ av arbeten just du är intresserad av.

Pris

3500 kr. (inkl. moms)

kontakta oss

Intervjuträning

Intervjuträning. Effektiv och forskningsbaserad intervjuträning inför ditt nästa karriärsteg.

Intervjuträning inför ditt nästa karriärsteg

Har du sökt drömjobbet och blivit kallad till den där intervjun som du verkligen vill lyckas med? Eller vill du kanske slipa till dina intervjufärdigheter efter en längre tid på samma arbetsplats?

Vi har lång erfarenhet av både HR och kompetensbaserad rekrytering och kan därför hjälpa dig som står inför ditt nästa karriärsteg att känna dig tryggare och mer självsäker inför en eventuell anställningsintervju.

Vi erbjuder praktisk och teoretisk handledning, inklusive muntlig och skriftlig återkoppling, inför din anställningsintervju.
Intervjuträningen är utformad för att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna en anställningsintervju enligt principerna för kompetensbaserad rekrytering, en forskningsbaserad metod som blivit mer och mer etablerad. Självklart anpassar vi både innehåll och upplägg utifrån just det jobb du söker.

I kombination med efterföljande återkoppling har intervjuträningen stor potential att hjälpa dig att nå ditt nästa yrkesmål!

Översikt

 • Intervjuträningen tar ca 90 minuter, inklusive muntlig återkoppling.
  Därefter får du även en skriftlig sammanställning av återkopplingen, som du kan gå tillbaka till närhelst du behöver.
 • Intervjuträningen sker digitalt, eller i
  Stockholm city efter överenskommelse.

Pris

3750 kr. (inkl. moms)

kontakta oss

Psykolog-intervjuträning

Psykologintervjuträning. Intervjuträning inför psykologsamtalet i uttagningen till Polishögskolan.

Nu erbjuder vi rabatt på intervjuträning eller coaching, för dig som vill förbereda dig inför ansökan till polishögskolan.

En av samhällets stora utmaningar idag är att vi behöver fler poliser, såväl på gator och torg som i utredande arbete med fokus på grov brottslighet. För att detta ska bli verklighet är det förstås avgörande att ett stort antal människor rekryteras till polisutbildningen och det förutsätter att individer som lämpar sig för yrket får en chans att klara av uttagningen till Polishögskolan.

Polisens uppgift är att upprätthålla samhällets ordning och därför är det viktigt att det finns ett förtroende för polisen. För att detta förtroende ska finnas är det viktigt att de poliser som finns är kompetenta nog att kunna hantera situationer i deras arbete på ett förtroendeingivande sätt. I syfte att säkerställa att rätt personer blir poliser så görs lämplighetsprövningar vid rekrytering av framtida polisstudenter.

För dig som drömmer om en framtid i polisyrket och kanske tidigare inte lyckats kvala in på utbildningen – eller bara vill vara väl förberedd inför ditt första uttagningsförsök – erbjuder vi särskilt anpassad träning i den psykologiska prövningen (psykologintervjun) som sker under uttagningsprocessen till polisutbildningen.

Träningen vi erbjuder är utformad för att så långt som möjligt efterlikna det faktiska uttagningsmomentet och efterföljs av muntlig och skriftlig återkoppling.

Aleksandra är en av tre grundare till Amazing HR och den som framförallt fokuserar på att leda det operativa konsultarbetet.  Ofta möter hon kunder som är i behov av att utvecklas i snabb takt eller behöver tillfälligt stöd för att hantera svåra situationer.

Med en trygg hand och en sällan skådad tillgänglighet leder hon arbetet framåt – både för våra kunder och för företagets fortsatta utveckling. Allt arbete hon utför färgas av en förtroendeingivande och lösningsfokuserad arbetsmetodik.

Aleksandras yrkeskompetens vilar på en examen inom arbetspsykologi från Högskolan i Halmstad och en bakgrund som konsult inom arbetsmiljö och arbetspsykologi, med inriktning mot företagshälsovård. Hon har även gedigen erfarenhet som föreläsare i ämnen som stresshantering, feedback och psykosocial arbetsmiljö. Aleksandra har även jobbat brett med HR samt som chef inom både ideell och privat sektor.

aleksandra@amazinghr.se

Stödsamtal
Grupputveckling
Ledarskapsanalys
Arbetsmiljö
Rehab
Stresshantering
AFS i teori & praktik

aleksandra@amazinghr.se

kontakta mig
Stödsamtal
Grupputveckling
Ledarskapsanalys
Arbetsmiljö
Rehab
Stresshantering
AFS i teori och praktik

Aleksandra är en av tre grundare till Amazing HR och den som framförallt fokuserar på att leda det operativa konsultarbetet.  Ofta möter hon kunder som är i behov av att utvecklas i snabb takt eller behöver tillfälligt stöd för att hantera svåra situationer.

Med en trygg hand och en sällan skådad tillgänglighet leder hon arbetet framåt – både för våra kunder och för företagets fortsatta utveckling. Allt arbete hon utför färgas av en förtroendeingivande och lösningsfokuserad arbetsmetodik.

Aleksandras yrkeskompetens vilar på en examen inom arbetspsykologi från Högskolan i Halmstad och en bakgrund som konsult inom arbetsmiljö och arbetspsykologi, med inriktning mot företagshälsovård. Hon har även gedigen erfarenhet som föreläsare i ämnen som stresshantering, feedback och psykosocial arbetsmiljö. Aleksandra har även jobbat brett med HR samt som chef inom både ideell och privat sektor.

Kompletta tjänster
utformade efter dina behov

Tack vare vår breda kompetens och våra kunniga team kan vi leverera lösningar som...

REKRYTERING & KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensbaserad rekrytering – Intervjuträning – Grupp- och ledarskapsutveckling
Tjänster inom lön, dokumentation & förhandling. Kontakta Amazing HR!

LÖN, DOKUMENTATION
& FÖRHANDLING

Lön, compensation & benefits – HR-dokumentation – Arbetsrätt & MBL-förhandling
Tjänster inom kommunikation, stöd & stresshantering! Kontakta Amazing HR!

KOMMUNIKATION, STÖD
& STRESSHANTERING

Personal- & kriskommunikation – Rehab, stödsamtal & stresshantering – Chefsstöd & svåra ärenden
Amazing! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss och vi återkommer till dig på nolltid!