OUR VALUES

Våra värderingar är med oss i allt vi gör.

Inclusive

Amazing HR ser på inkludering ur två perspektiv – det demokratiska och det kompetensmässiga. För oss är det en självklarhet att motverka diskriminering i arbetslivet samt att verka för att alla rekryteringar och anställningsrelaterade beslut sker med utgångspunkt i individens kompetens i relation till verksamheten.

För oss betyder det:

• Att vi rekryterar kompetensbaserat – på riktigt. Det betyder att vi är medvetna om att fördomar och preferenser finns inom oss alla och att vi därför tar oss an den underskattade men viktiga uppgiften att utmana magkänsla och rutin till förmån för saklighet, konstruktivitet och framåtblickande.

• Att vi med stadig grund i lagstiftning och med vägledning från den senaste forskningen garanterar en rekryteringsprocess som minimerar risken för såväl direkt- som indirekt diskriminering.

• Att vi har ett brett och nytänkande förhållningssätt till hur vi skapar en inkluderande arbetsplats och organisationskultur, med fokus på ömsesidig utveckling.

Progressive

Amazing HR vill utmana befintliga förhållningssätt och sanningar om hur professionellt och effektivt HR-arbete bedrivs. Vi är ständigt nyfikna och utforskande inför omvärlden och dess påverkan på vårt arbete, och omfamnar en modig, flexibel och forskningsbaserad approach.

För oss betyder det:

• Att vår design av processer och våra val av metoder alltid är uppdaterade, medvetna och framåtblickande.
• Att vi står orädda inför komplexa problem och nya utmaningar, medvetna om att vi har både mångsidigheten och innovationsförmågan att lösa dem.

Sustainable

Amazing HR vill vara en del av en hållbar samhällsutveckling och både på kort och lång sikt kunna blicka tillbaka med stolthet på det arbete vi gjort.'

För oss betyder det:

• Att vi jobbar med kunder som verkar för och möjliggör en hållbar framtid.
• Att vi gör det med minsta möjliga klimatavtryck.
• Att vår övergripande målsättning är att bidra till en ekonomi som gynnar kompetens, välvilja och långsiktighet framför kortsiktiga ekonomiska vinster.

Amazing! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss och vi återkommer till dig på nolltid!