Let's Start a Project!

Vendela är det senaste tillskottet i teamet! Hon kommer förstärka teamet genom att stötta upp arbetet och driva egna processer inom olika områden. Med sina färska teoretiska kunskaper från studierna kommer hon ge ett nytänkande perspektiv på arbetet och bidra till ytterligare kvalitetssäkring av våra processer och arbetssätt. Vendela delar företagets vision och värderingar och brinner lite extra för att jobba mot ett mer hållarbart samhälle. Efter att ha haft sin arbetsplatsförlagda praktikperiod hos oss blev det ett självklart val för henne att få fortsätta jobba med Amazing HR.

Hon har snart en kandidatexamen inom HRM/HRD vid Linköpings universitet och har vid sidan av sina studier arbetat med rekrytering. Hon har erfarenhet av att arbeta med hela rekryteringsprocessen för olika typer av roller och har såväl teoretisk som praktisk kunskap inom kompetensbaserad rekrytering och intervjuteknik. Vendela brinner för HR-frågor i sin helhet och konsulterar därför gärna inom samtliga HR-områden.

vendela@amazinghr.se

Kompetensbaserad rekrytering
Intervjuteknik
HR-dokumentation

rebecca@amazinghr.se

kontakta mig
Kompetensbaserad rekrytering
HR-dokumentation
Intervjuteknik

Vendela är det senaste tillskottet i teamet! Hon kommer förstärka teamet genom att stötta upp arbetet och driva egna processer inom olika områden. Med sina färska teoretiska kunskaper från studierna kommer hon ge ett nytänkande perspektiv på arbetet och bidra till ytterligare kvalitetssäkring av våra processer och arbetssätt. Vendela delar företagets vision och värderingar och brinner lite extra för att jobba mot ett mer hållarbart samhälle. Efter att ha haft sin arbetsplatsförlagda praktikperiod hos oss blev det ett självklart val för henne att få fortsätta jobba med Amazing HR.

Hon har snart en kandidatexamen inom HRM/HRD vid Linköpings universitet och har vid sidan av sina studier arbetat med rekrytering. Hon har erfarenhet av att arbeta med hela rekryteringsprocessen för olika typer av roller och har såväl teoretisk som praktisk kunskap inom kompetensbaserad rekrytering och intervjuteknik. Vendela brinner för HR-frågor i sin helhet och konsulterar därför gärna inom samtliga HR-områden.

Our Amazing Team

Vi har mer än 10 års erfarenhet inom hela HR-området!

Aleksandra Karanovic

CO-FOUNDER/PRESIDENT
SENIOR HR CONSULTANT

Rebecca Swärd

CO-FOUNDER/CEO
SENIOR HR CONSULTANT

Vendela Pierre Holmberg

JUNIOR HR CONSULTANT

Kompletta tjänster
utformade efter dina behov

Vi erbjuder allt från kompetensbaserad rekrytering till organisationsutveckling och arbetsrättsligt stöd. Det som gör oss unika är vår förmåga att tänka stort och brett, så att din organisation får ett HR-stöd som tar ett helhetsgrepp utifrån just era unika förutsättningar. Här kan du läsa mer om våra tjänster!

REKRYTERING & KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensbaserad rekrytering – Intervjuträning – Grupp- och ledarskapsutveckling
Tjänster inom lön, dokumentation & förhandling. Kontakta Amazing HR!

LÖN, DOKUMENTATION
& FÖRHANDLING

Lön, compensation & benefits – HR-dokumentation – Arbetsrätt & MBL-förhandling
Tjänster inom kommunikation, stöd & stresshantering! Kontakta Amazing HR!

KOMMUNIKATION, STÖD
& STRESSHANTERING

Personal- & kriskommunikation – Rehab, stödsamtal & stresshantering – Chefsstöd & svåra ärenden
Amazing! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss och vi återkommer till dig på nolltid!