LÖN, DOKUMENTATION & FÖRHANDLING

Lön, compensation & benefits – HR-dokumentation – Arbetsrätt & MBL-förhandling

 

LÖN, DOKUMENTATION & FÖRHANDLING

Lön, compensation & benefits – HR-dokumentation – Arbetsrätt & MBL-förhandling

LÖN, COMPENSATION & BENEFITS

Lönekartläggning

Motivationsfaktorer

Befattningsvärdering

Behöver ni se över och vässa medarbetarnas kompetens? Vill ni ha hjälp med att utforma effektiva löne- och förmånsmodeller?

Vi erbjuder allt ifrån stöd med lönekartläggning och lönerevision till verktyg för att värdera och planera kompetens.

Amazing HR är experter på såväl lag och avtal som på vad som motiverar och engagerar medarbetare och kan därför hjälpa våra kunder att utforma träffsäkra, hållbara och nytänkande modeller för lönesättning och löneutveckling.

Vi vet också att människor är olika och drivs av olika typer av belöning, varför vi alltid tar ett helhetsgrepp kring compensation & benefits för att säkerställa att just din organisation ska kunna attrahera och behålla rätt kompetens!

HR-DOKUMENTATION

Policys, mallar & checklistor

Personaldokumentation & GDPR

Är det dags för en inventering bland dokumenten? Vill ni ha levande policys som engagerar och inspirerar?

Vi har en gedigen erfarenhet inom framtagning, tolkning och förvaltning av såväl grundläggande HR-dokumentation som mer utmanande styrdokument inom personal- och organisationsområdet.

Omvärldshändelser som exempelvis Me-too och den pågående Coronapandemin ställer höga krav på arbetsgivare vad gäller allt ifrån policys kring hantering och förebyggande av sexuella trakasserier till riktlinjer för hemarbete och att leda på distans.

Tydliga och användarvänliga styrdokument sätter grunden och riktningen för er verksamhet och är en förutsättning för att chefer och medarbetare ska känna trygghet och leverera som bäst. Processen dit kan dock vara ett tidskrävande arbete som få organisationer har inarbetade rutiner för.

Amazing HR hjälper er att effektivisera och kvalitetssäkra ert policyarbete och samtidigt bidra med ett hållbart, inkluderande och nytänkande utifrånperspektiv!

ARBETSRÄTT & MBL-FÖRHANDLING

Lag- och avtalsrådgivning

Individärenden

MBL-förhandlingar

Vi har bred erfarenhet och expertkunskap inom arbetsrätt och fackliga relationer från olika branscher, sektorer och kollektivavtal och kan därför erbjuda stöd inom allt från arbetsrättslig rådgivning till MBL-förhandlingar om omorganisationer, omplaceringar och avslut.

Självklart kan vi också bidra i arbetsmiljöfrågor såsom att genomföra en riskanalys, förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet eller att säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö för era medarbetare.

Arbetsrätten, inklusive arbetsmiljölagen, har beröringspunkter i stora delar av HR-området. Det innebär att vi hjälper dig med arbetsrätt i såväl teori som i praktiken oavsett om du vill se över ert samverkansavtal, vill förhandla om permittering eller upprätta hållbara rutiner för distansarbete.

Reach Us

Brännkyrkagatan 83,
118 23 Stockholm

073- 230 02 22

contact@amazinghr.se

Leave A Message