Reaching Individuals är vårt alldeles egna varumärke som riktar sig till dig som individ. Varmt välkommen till en seriös och samtidigt icke-dömande och nytänkande mottagning!

Our Services

 

Individuell Coaching

För dig som vill utveckla specifika färdigheter eller förfina dina styrkor och kompetenser.

Samtalsstöd

För dig som vill ha kvalificerad hjälp med att hantera problem och utmaningar i såväl privat- som yrkeslivet.

Intervjuträning

Effektiv och forskningsbaserad intervjuträning inför ditt nästa karriärsteg.

Psykologintervjuträning

Intervjuträning inför psykologsamtalet i uttagningen till Polishögskolan.

Individuell Coaching

Vår individuella coachning har fokus på yrkesrelaterad prestationsutveckling, ledarskap eller karriärövergångar.

Individuell coaching passar dig som har ett tydligt avgränsat område där du vill jobba med din utveckling på ett målinriktat sätt. Du kanske har förmågor eller specifika beteendekompetenser som du vill utveckla för att bli mer framgångsrik, mer effektiv eller för att må bättre i din yrkesroll. Vi hjälper dig att nå dina mål på ett strukturerat sätt och med hjälp av evidensbaserade metoder.

Bra att veta

 • Pris, inledande kartläggning/psykometrisk analys: 3000 kr (inkl. moms)
 • Pris, efterföljande samtalssessioner: 1500 kr (inkl. moms)/timme.
 • Samtalen tar i regel ca 1 timme per tillfälle.
 • Samtalen sker digitalt eller på plats i vår samtalslokal i Stockholm.
 • Metoden för den individuella coachingen är främst baserad på en inledande kartläggning/psykometrisk nulägesanalys och ett antal efterföljande samtalssessioner.
 • Det första, kartläggande samtalet är en längre session där vi sätter upp en plan, gemensamma delmål samt ett önskat slutresultat av processen.
 • Processen i sin helhet tar vanligtvis 5–15 samtalssessioner.

 

 

Samtalsstöd

Samtalsstöd kan vara en användbar och bra metod för att hantera en mängd olika typer av problem som kan uppstå i livet – både privat och i arbetet.

Privatlivet

De flesta av oss har perioder i livet när vi inte mår så bra eller utsätts för yttre påfrestningar som behöver bearbetas eller hanteras med hjälp av samtalsstöd.

Vi anpassar alltid våra samtal för att hitta den bästa lösningen utifrån ditt aktuella behov. I stödsamtal av privat karaktär kan följande områden vara vanliga fokusområden:

 • Relationer
 • Separationer och dödsfall
 • Kriser eller omfattande livsförändringar
 • Hantering av specifik eller generell oro och ångest

Arbetslivet

De flesta av oss hamnar någon gång under vårt arbetsliv i en arbetssituation som riskerar påverka vår psykiska hälsa negativt.

Det är arbetsgivarens lagstadgade ansvar att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön, dock kan det finnas gränser för hur långt arbetsgivaren kan gå i att erbjuda dig extern hjälp i form av exempelvis samtalsstöd.

Vi har stor erfarenhet att arbeta med frågor inom stress, rehabilitering och social och organisatorisk arbetsmiljö och anpassar alltid våra tjänster för att hitta den bästa lösningen för just dig. I stödsamtal som är av arbetsrelaterad karaktär kan följande områden vara vanliga fokusområden:

 • Kartläggning
  Kartläggning för att skapa en nulägesbild över stressnivå och trivsel/hälsa.
 • Konflikthantering
  Vi kan stötta i konflikthantering genom individuellt samtalsstöd.
 • Stress/utmattning
  Individuella samtal för att lära dig förebygga och hantera stress/utmattningssymptom.

Bra att veta

 • Pris per samtal: 1100 kr (inkl. moms)
 • Samtalen tar i regel ca 1 timme per tillfälle.
 • Samtalen sker digitalt eller på plats i vår samtalslokal i Stockholm.
 • Processen i sin helhet tar vanligtvis 6–20 tillfällen.

Intervjuträning

Intervjuträning inför ditt nästa karriärsteg

Har du sökt drömjobbet och blivit kallad till den där intervjun som du verkligen vill lyckas med? Eller vill du kanske slipa till dina intervjufärdigheter efter en längre tid på samma arbetsplats?

Vi har lång erfarenhet av både HR och kompetensbaserad rekrytering och kan därför hjälpa dig som står inför ditt nästa karriärsteg att känna dig tryggare och mer självsäker inför en eventuell anställningsintervju.

Vi erbjuder praktisk och teoretisk handledning, inklusive muntlig och skriftlig återkoppling, inför din anställningsintervju.
Intervjuträningen är utformad för att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna en anställningsintervju enligt principerna för kompetensbaserad rekrytering, en forskningsbaserad metod som blivit mer och mer etablerad. Självklart anpassar vi både innehåll och upplägg utifrån just det jobb du söker.

I kombination med efterföljande återkoppling har intervjuträningen stor potential att hjälpa dig att nå ditt nästa yrkesmål!

 

Bra att veta

 • Pris: 3500 (inkl. moms)
 • Intervjuträningen tar ca 80 minuter, inklusive muntlig återkoppling.
  Därefter får du även en skriftlig sammanställning av återkopplingen, som du kan gå tillbaka till närhelst du behöver.
 • Intervjuträningen sker digitalt, eller i Stockholm city efter överenskommelse.
 • I de fall det är möjligt ber vi dig att skicka över en länk till annons eller annan beskrivning av tjänsten. I andra fall anpassar vi intervjuträningen utifrån den typ av arbeten just du är intresserad av.

 

 

Psykologintervjuträning

En av samhällets stora utmaningar idag är att vi behöver fler poliser, såväl på gator och torg som i utredande arbete med fokus på grov brottslighet. För att detta ska bli verklighet är det förstås avgörande att ett stort antal människor rekryteras till polisutbildningen och det förutsätter att individer som lämpar sig för yrket får en chans att klara av uttagningen till Polishögskolan.

Polisens uppgift är att upprätthålla samhällets ordning och därför är det viktigt att det finns ett förtroende för polisen. För att detta förtroende ska finnas är det viktigt att de poliser som finns är kompetenta nog att kunna hantera situationer i deras arbete på ett förtroendeingivande sätt. I syfte att säkerställa att rätt personer blir poliser så görs lämplighetsprövningar vid rekrytering av framtida polisstudenter.

För dig som drömmer om en framtid i polisyrket och kanske tidigare inte lyckats kvala in på utbildningen – eller bara vill vara väl förberedd inför ditt första uttagningsförsök – erbjuder vi särskilt anpassad träning i den psykologiska prövningen (psykologintervjun) som sker under uttagningsprocessen till polisutbildningen.

Träningen vi erbjuder är utformad för att så långt som möjligt efterlikna det faktiska uttagningsmomentet och efterföljs av muntlig och skriftlig återkoppling.

Bra att veta

 • Pris: 3500 (inkl. moms)
 • Intervjuträningen tar ca 90 minuter, inklusive muntlig återkoppling.
  Därefter får du även en skriftlig sammanställning av återkopplingen, som du kan gå tillbaka till närhelst du behöver.
 • Intervjuträningen sker digitalt, eller i Stockholm city efter överenskommelse.

Jag är en av tre grundare till Amazing HR och den som framförallt arbetar med våra tjänster på Reaching Individuals. Ofta möter jag personer som är i behov av att utvecklas i snabb takt eller behöver stöd för att hantera svåra situationer. Med en trygg hand och en sällan skådad tillgänglighet finns jag där för individens välmående och fortsatta utveckling. Allt arbete som utförs färgas av en förtroendeingivande och lösningsfokuserad arbetsmetodik.

Min yrkeskompetens vilar på en examen inom arbetspsykologi från Högskolan i Halmstad och en bakgrund som konsult inom arbetsmiljö och arbetspsykologi, med inriktning mot företagshälsovård. Jag har även lång erfarenhet av att arbeta med terapeutiskt samtalsstöd.

Specialområden: arbetspsykologisk rådgivning (stödjande samtal och ledarskapsanalys), krishantering, arbetsmiljö samt rehabilitering.

Aleksandra Karanovic

Senior HR-konsult, Amazing HR

Get in touch

Om du har frågor eller vill boka en tid, kontakta oss på contact@amazinghr.se eller på 073-230 02 22. Välkommen!