REKRYTERING & KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensbaserad rekrytering – Intervjuträning – Grupp- och ledarskapsutveckling

 

REKRYTERING & KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensbaserad rekrytering – Intervjuträning – Grupp- och ledarskapsutveckling

KOMPETENSBASERAD REKRYTERING

Behovsanalys

Annonsering & Urval

Introduktion & Uppföljning

Vi hjälper dig med allt ifrån punktinsatser till helhetslösningar inom hela rekryteringprocessen
Vi erbjuder smidiga och högkvalitativa rekryteringslösningar inom hela rekryteringsprocessen, självklart utifrån er verksamhets unika behov och förutsättningar. Vi är experter inom kompetensbaserad rekrytering och certifierade av Aon Assessment i deras unika utbud av rekryteringstester.

För oss börjar en lyckad rekrytering redan i kravprofilen och avslutas först när er nya medarbetare är fullt introducerad. Däremellan hjälper vi er att annonsera smart, kvalitetssäkra urvalsprocessen samt ta ett välinformerat anställningsbeslut. Tillsammans skapar vi en effektiv rekryteringsprocess som garanterar att din nya medarbetare både trivs och presterar i sin nya roll!

Tillförlitliga, robusta och forskningsbaserade psykometriska tester
Aon’s innovativa tester för rekrytering och urval ger er en pålitlig grund för ert beslutsfattande. Alla Aon’s tester har en solid forskningsbakgrund och är både tidseffektiva och användarvänliga för såväl kandidat som rekryterare.

Genom Aon Assessments kan vi hjälpa er att mäta kompetenser, värderingar och beteenden hos de sökande och matcha dessa mot rollen. Vi har över 70 robusta psykologiska tester och urvalslösningar att tillgå.

Några fördelar med Aons tester:

  • Brett urval av relevanta begåvningstester
  • Psykometriska tester via smartphone
  • Tillgängligt på över 40 språk
  • Rättvisa och inkluderande arbetspsykologiska tester
  • Robusta AI-förstärkta produkter med god validitet
  • Brett urval av branschspecifika tester
  • Oberoende granskat av professionella organisationer och designat i enlighet med internationellt erkända standarder från institutioner som ITC, EFPA och APA. Aon’s tester är certifierade och tredjepartsgranskade av ledande aktörer såsom Det Norske Veritas (DNV) och Buros. Testerna är även registrerade hos lokala tillsynsorgan i länder där så krävs.

INTERVJUTRÄNING

Chefsroller

Specialister

Kreatörer

Polis & andra säkerhetsklassade tjänster m.fl.

Målinriktad intervjuträning inför ditt nästa karriärsteg
Vi erbjuder praktisk och teoretisk handledning, inklusive muntlig och skriftlig återkoppling, inför din anställningsintervju.

Intervjuträningen är utformad för att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna en anställningsintervju enligt principerna för kompetensbaserad rekrytering, en forskningsbaserad metod som blivit mer och mer etablerad. Självklart anpassar vi både innehåll och upplägg utifrån just det jobb du söker.

I kombination med efterföljande återkoppling har intervjuträningen stor potential att hjälpa dig att nå ditt nästa yrkesmål.

Uttagning till polishögskolan & andra säkerhetsklassade tjänster
För dig som drömmer om en framtid i polisyrket och kanske tidigare inte lyckats kvala in på utbildningen – eller bara vill vara väl förberedd inför ditt första uttagningsförsök – erbjuder vi även särskilt anpassad träning i det mest avgörande uttagningsmomenten till Polishögskolan, dvs den psykologiska prövningen (psykologintervjun).

Pris: 3500 kr (inkl. moms)
Plats: Enligt överenskommelse i Stockholmsområdet, alternativt digitalt

GRUPP & LEDARSKAPS-UTVECKLING

Teambuilding

Inspiration

Ledningsgruppsutveckling

Är det dags för en kompetensinventering? Eller finns det behov av ett utifrånperspektiv i din ledningsgrupp?

Vi erbjuder kompetensplanering, grupputvecklingsövningar och konkreta verktyg för bättre beslutsfattande i ledningsgrupper för organisationer som vill utmana sig själva. Vi är även certifierade coacher inom Agile HR.

Reach Us

Brännkyrkagatan 83,
118 23 Stockholm

073- 230 02 22

contact@amazinghr.se

Leave A Message